OTV "Wawel 2"

Odbiornik "Wawel 2" był produkowany przez Warszawskie Zakłady Telewizyjne na początku lat 60. Był to drugi odbiornik telewizyjny o dużej przekątnej ekranu (21"). Zastosowany w tym odbiorniku kineskop to AW 53-80 o kącie odchylania 90 stopni. Odbiornik zawierał 17 lamp elektronowych i 8 diod półprzewodnikowych. Wejście antenowe symetryczne, o oporności falowej 280 omów. Częstotliwość pośrednia wizji 38 MHz, fonii 31,5 MHz. Czułość w I i III paśmie : nie gorsza niż 300 mikrowoltów dla wizji i 150 mikrowoltów dla fonii. Wymiary obrazu 476x374 mm. Cieżar odbiornika 38 kg przy wymiarach skrzynki 565x500x540 mm.

Telewizor Wawel 2 posiada nietypową, jak na tamte czasy konstrukcję. Metalowe chassis zamontowane jest pionowo. Regulatory wyprowadzone są na górze odbiornika za pośrednictwem pokręteł na długich przedłużkach z tworzywa sztucznego.
W odbiorniku Wawel 2 zastosowano następujace lampy:
PCC84- wzmacniacz w.cz
PCF82-mieszacz i heterodyna
EF80-I stopień p.cz.
EF80-II stopień p.cz.
EF80-III stopień p.cz.
PL83-wzmacniacz wizji
EF80-wzmacniacz częstotliwości różnicowej fonii
PCF82-ogranicznik amplitudy i wzmacniacz napięciowy m.cz
PL841-wzmacniacz mocy m.cz.
PCF82-separator i ogranicznik impulsów synchronizujących
EF80- tranzytronowy stopień wyzwalania odchylania pionowego
PCL82-generator i wzmacniacz odchylania pionowego
PCF82- generator odchylania poziomego
PL36- stopień końcowy odchylania poziomego
PY81- dioda tłumiąco-usprawniająca
EY86-prostownik wysokiego napięcia
AW53-80- kineskopopis -część 1

opis -część 2

opis -część 3

opis -część 4

opis -część 5

 


Powrót do strony głównej

Powrót do strony TV Retro