Lampy pamięciowe

Lampy pamięciowe

Lampy elektronowe, służące do magazynowania informacji zwane są lampami pamięciowymi. Stosowana była także nazwa "lampa magazynująca", jako analogia do angielskiego terminu "storage tube". Obecnie wyszły już z użycia, ale jeszcze do niedawna stosowane były w rosyjskich urządzeniach radarowych. Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych takich lamp. Budowa i Właściwości tych lamp zależą od pełnionych funkcji.

Najbardziej rozpowszechnionymi typami lamp pamiętających były:

  • radechon
  • grafekon (grafechon)
  • potencjałoskop

    Do testowania pracy lamp pamięciowych konieczne było obrazowanie zgromadzonych w nich informacji. Służyły do tego specjalne lampy oscyloskopowe i kineskopowe- kadroskopy. Jak już wspomniano, budowa lamp pamięciowych zależała od pełnionej funkcji. W maszynach matematycznych takie lampy służyły jako pamięci RAM o pojemności dochodzącej do kilkudziesięciu kilobitów na lampę.W tej roli używane były radechony. Lampy pamięciowe były stosowane też jako konwertery standardów telewizyjnych, a także do budowy oscyloskopów pamięciowych, wyświetlających obraz w standardzie telewizyjnym, wprost na kineskopie. W tej roli pracowały grafekony. W aparaturze radarowej zachodziła konieczność eliminacji ech stałych. Do tego celu używano potencjałoskopów. Poniżej można znaleźć bardziej szczegółowe informacje o lampach pamięciowych.


    Powrót do strony głównej