Unitra Obrep
Budynek OBREP-u (Tzw. budynek D)
Jeden z korytarzy
Widok na podwórze

Powrót do strony głównej